Back to top

Quản trị nhân sự

 • Xây dựng cơ chế và chính sách lương thưởng
  06/01/2020

  Xây dựng cơ chế và chính sách lương thưởng

  Cơ chế trả lương luôn là mối quan tâm hàng đầu của người lao động trong doanh nghiệp bên cạnh các yếu tố quan trọng khác như ngành nghề, uy tín của doanh nghiệp, môi trường làm việc này cơ hội thăng tiến... Tại sao phải xây dựng cơ chế trả lương? Cơ chế trả lương luôn là mối quan tâm...
 • Tuyển dụng và Đào tạo
  06/01/2020

  Tuyển dụng và Đào tạo

  Doanh nghiệp tuyển dụng như thế nào? 1. Sơ đồ quy trình tuyển dụng nhân sự Trên thực tế, không phải doanh nghiệp nào cũng tuân thủ theo đủ các bước trong quy trình tuyển dụng nhân sự mà tùy tình hình thực tế mà các doanh nghiệp sẽ thay đổi linh hoạt để phù hợp. Ví dụ như quy trình...
 • Phân bổ lương và định biên nhân sự
  06/01/2020

  Phân bổ lương và định biên nhân sự

  Trong công tác hoạch định nhân sự tại công ty, việc theo dõi, lập kế họach định biên nhân sự là cốt lõi để thực hiện chính sách tuyển dụng và hoạch định nguồn lực. Tạo sao phải xây dựng kế hoạch định biên nhân sự? Trong công tác hoạch định nhân sự tại công ty, việc theo dõi,...
 • Xây dựng KPI
  06/01/2020

  Xây dựng KPI

  Quản trị nhân sự theo KPI là một phương pháp quản trị bằng cách lượng hóa hiệu quả làm việc của một nhân viên theo một khoảng thời gian. Nắm rõ cách xây dựng KPI cho nhân viên sẽ giúp hoạt động quản trị rành mạch, thông suốt. KPI là cách chính xác nhất để lượng hóa các chỉ tiêu đó lường, đánh...