Back to top

Quỹ mở

1. Khái niệm chung vê quỹ mở

Khái niệm chung: Quỹ mở là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng phải được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư.

Đây là một hình thức của Quỹ tương hỗ (Mutual fund) nơi mà các nhà đầu tư góp tiền chung với nhau để hình thành nên Quỹ đầu tư vào các loại tài sản khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh … Hình thức quỹ mở rất phổ biến ở hầu hết các nước phát triển và ngày càng lan rộng ra sang các nước đang phát triển, đặc biệt là khu vực Châu Á. Sau khi hình thành ở Mỹ năm 1924, hình thành quỹ mở bắt đầu được giới thiệu ở Malaysia, Singapore năm 1959, Hàn Quốc năm 1970, Thái Lan 1977 và Trung Quốc 1991.

Về cơ bản, Quỹ mở không bị hạn chế về thời gian hoạt động, cũng như số lượng các nhà đầu tư tham gia và quỹ. Quỹ được phép phát hành liên tục các cổ phần mới để tăng vốn, đồng thời sẵn sàng mua lại các chứng chỉ quỹ (CCQ) đã phát hành từ nhà đầu tư theo định kỳ hoặc bất kỳ thời điểm nào (do Điều lệ của quỹ quy định). Theo đó, số vốn tăng thêm hoặc rút ra sẽ được phát hành hoặc giảm số lượng CCQ tương ứng. Với cách thức hoạt động này, không bao giờ có dư cung hay cầu đối với CCQ của quỹ mở, và chúng luôn phải ánh đúng giá trị của các tài sản gốc. Nghĩa là, giá CCQ mở bằng chính giá trị tài sản thuần (NAV) của quỹ, được tính bằng cách chia tổng tài sản của quỹ sau khi đã trừ đi các khoản nợ cho số cổ phiếu đang lưu hành.

NAV = (Tổng tài sản - Tổng nợ)/(số cổ phiếu đang lưu hành)

Tại sao nên đầu tư vào quỹ mở ?

 • Quản lý đầu tư chuyên nghiệp

Một trong những lợi ích chính của việc đầu tư vào quỹ mở là nguồn tiền của nhà đầu tư sẽ được quản lý một cách chuyên nghiệp bởi các Công ty quản lý quỹ. Các công ty này với hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực đầu tư, làm việc thường xuyên với thị trường, cùng các mối quan hệ và nguồn thông tin sâu rộng có thể đưa các quyết định đầu tư chính xác, hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn so với các NĐT cá nhân.

 • Đa dạng hóa

Một yếu tố quan trọng nữa trong đầu tư là phân bổ tài sản. Điều này đóng góp đáng kể cho sự thành công của danh mục đầu tư thông qua việc giảm thiểu rủi ro phi hệ thống của từng tài sản trong danh mục. Trong khi các các nhà đầu tư cá nhân bị hạn chế về nguồn lực tài chính, khó có thể thực hiện được điều này, thì các quỹ với tiềm lực lớn về tài chính dễ dàng đa dạng danh mục với tỷ trọng tối ưu cho từng loại tài sản để tối thiểu hóa rủi ro về đầu tư.

 • Phù hợp với khả năng tài chính của nhà đầu tư

Quỹ mở là quỹ đại chúng nên thường yêu cầu số vốn góp tối thiểu vào quỹ khá thấp và hợp lý để đa số các nhà đầu tư nhỏ lẻ có mong muốn đầu tư vào quỹ có thể tham gia.

 • Thanh khoản

Trong trường hợp cần thiết nhà đầu tư có thể rút một phần hoặc toàn bộ số tiền đã đầu tư vào quỹ mở, Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm mua lại CCQ với giá giao dịch bằng giá trị NAV trên một CCQ.

 • Minh bạch

Quỹ được giám sát chặt chẽ bởi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, ban đại diện quỹ, ngân hàng giám sát và công ty kiểm toán có uy tín.

Các tài sản đầu tư của quỹ mở cũng phải là những tài sản được giao dịch thường xuyên, liên tục trên thị trường, điều này sẽ góp phần mang lại tính minh bạch và rõ ràng về giá trị của CCQ.

Các thông tin liên quan đến tài sản ròng của quỹ mở luôn được công bố minh bạch và thường xuyên trên trang web của công ty quản lý quỹ, hay các đại lý phân phối CCQ.

2. Một số đặc điểm của Quỹ mở

Đặc điểm
Quỹ mở
Quỹ đóng niêm yết
Thanh khoản của các khoản đầu tư
Tài sản của quỹ mở thanh khoản cao hơn so với quỹ đóng niêm yết bởi Quỹ chỉ đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu niêm yết hoặc chuẩn bị niêm yết.
Thanh khoản của tài sản thấp hơn do quỹ bên cạnh đầu tư vào các chứng khoán niêm yết, còn có thể đầu tư vào các chứng khoán chưa niêm yết OTC
Tỷ lệ nắm giữ tiền mặt
Quỹ luôn để một khoản dự trữ bằng tiền mặt để đáp ứng việc mua lại CCQ
Tỷ lệ giữ tiền mặt tương đối thấp, tuy nhiên về lý thuyết Quỹ có thể đầu tư toàn bộtiền mặt của quỹ
Giá giao dịch
Giá CCQ được xác định dựa trên giá trị tài sản ròng NAV/CCQ.
Giá CCQ được xác định dựa trên nhu cầu mua và bán trên thị trường. Do vậy, giá có thể cao hơn hoặc thấp hơn đáng kể so với giá trị tài sản ròng (NAV).
Thanh khoản CCQ
CCQ được mua/bán lại trực tiếp với Công ty quản lý quỹ theo định kỳ hoặc tại các thời điểm (được quy định trong Điều lệ của quỹ)
CCQ được niêm yết và giao dịch trên sàn chứng khoán
Sự thay đổi quy mô quỹ
Quy mô của Quỹ thay đổi liên tục theo yêu cầu mua vào hoặc bán ra của nhà đầu tư
Quy mô quỹ vẫn giữ nguyên cho đến ngày đáo hạn (trừ khi tăng vốn)

3. Cơ chế hoạt động của Quỹ mở

 • Công ty quản lý quỹ: trực tiếp thực hiện việc quản lý quỹ mở, đưa ra mục tiêu, chiến lược, chính sách đầu tư và thực hiện đầu tư theo mục tiêu đã được Đại hội nhà đầu tư thông qua.
 • UBCKNN: là cơ quan quản lý trực tiếp của Công ty quản lý quỹ, có nhiệm vụ giám sát toàn bộ các hoạt động của Công ty QLQ, cùng các quỹ đầu tư của công ty.
 • Ban đại diện quỹ: Do đại hội nhà đầu tư bầu ra, thực hiện giám sát thường xuyên hoạt động của quỹ.
 • Ngân hàng giám sát: thực hiện việc giám sát, lưu ký, bảo quản tài sản của quỹ và công ty quản lý quỹ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư
 • Công ty kiểm toán: kiểm tra, đánh giá hoạt động của quỹ định kỳ hàng năm.

 • Bước 1: Nhà đầu tư (NĐT) sau khi nghiên cứu tài liệu về Quỹ mở, nếu quyết định tham gia vào Quỹ thì mở một tài khoản giao dịch CCQ tại các Đại lý phân phối được chỉ định bởi Công ty Quản lý Quỹ (là đơn vị quản lý trực tiếp của Quỹ mở).
 • Bước 2: Sau khi có tài khoản, NĐT có thể nộp phiếu đăng ký mua CCQ (hoặc bán CCQ đang nắm giữ) tại Đại lý phân phối vào các ngày giao dịch CCQ (được quy định trong điều lệ của quỹ). Số tiền mua CCQ sẽ chuyển trực tiếp từ TK của NĐT vào TK của Quỹ tại Ngân hàng Giám sát.
 • Bước 3: Đại lý phân phối sau khi mở TK cho NĐT, có thể nhận các phiếu đăng ký mua hoặc bán CCQ của NĐT và chuyển các phiếu hợp lệ đến Công ty QLQ.
 • Bước 4: Công ty QLQ sau khi nhận được phiếu mua CCQ của NĐT, cùng xác nhận đã nhận đủ tiền mua CCQ của NĐT từ Ngân hàng Giám sát sẽ phát hành ra số lượng CCQ tương ứng với số tiền nhận được và gửi xác nhận giao dịch đến Đại lý phân phối.

Trường hợp nhận được phiếu yêu cầu bán CCQ của NĐT, Công ty QLQ sẽ thu hồi các CCQ đã phát hành tương ứng và gửi xác nhận đến Đại lý phân phối, đồng thời gửi yêu cầu Ngân hàng giám sát thanh toán tiền mua lại CCQ vào tài khoản của NĐT.

 • Bước 5: Đại lý phân phối gửi xác nhận kết quả giao dịch và xác nhận quyền sở hữu CCQ cho NĐT.

4. TTCK Việt Nam: Tổng quan 2019 & Triển vọng 2020

 • VN-Index phục hồi tốt hơn so với các nước ASEAN
 • Ngành CNTT, ngân hàng, bán lẻ và bất động sản sinh lời vượt trội
 • Cổ phiếu Việt Nam đang trở nên hấp dẫn do giá giảm nhiều sau khi Dịch Virus Covid 19 bùng phát. Nhiều nguy cơ tiềm ẩn nhưng cũng là cơ hội đầu tư nếu nắm bắt được thời cơ.
 • Tăng trưởng toàn cầu có khả năng vẫn thấp trong năm 2020 do ảnh hưởng với dịch Virus Covid 19. 

5. Quỹ Mở TPN Fund đang đầu tư vào đâu?

 • Quỹ TPN Capital là quỹ cổ phiếu, quỹ có mức rủi ro trung và cao, và giá trị của quỹ sẽ biến động theo thị trường chứng khoán. Quỹ phù hợp với nhà đầu tư có kỳ vọng mức sinh lời cao, có ý định đầu tư trung và dài hạn, và có thể chịu được biến động của thị trường.
 • Tiêu chí và phương pháp đầu tư của Quỹ khác biệt đáng kể so với một số Quỹ đầu tư. Quỹ TPN Capital xây dựng chiến lược đầu tư vào các ngành theo xu hướng tiêu dùng mang những giá trị chiến lược, bằng việc tập trung vào bán lẻ, phân phối,công nghệ và các sản phẩm tiêu dùng.
 • Hiện nay do sự bùng phát của đại dịch Covid 19 nên Quỹ TPN Capital đã hạ tỷ trọng nắm giữ Cổ phiếu sang Tiền mặt và tái cấu trúc danh mục đầu tư, giải ngân khi cơ hội xuất hiện.
 • Quỹ TPN Capital đang đầu tư gồm các Cổ phiếu:  VCB, ACB, REE, FPT, VHM, VNM,VIC,GAS,BVH,BID,CTG... và một số Trái phiếu phát hành

6. Tư vấn đầu tư

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư,Quỹ TPN Capital  đã và đang cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán cho các nhà đầu tư trong nước.

TPN Capital  cũng là nhà tư vấn M&A chuyên nghiệp và kết nối các nhà đầu tư Thiên Thần với các công ty Khởi nghiệp cần huy động nguồn lực.

Giá trị gói tư vấn

Báo giá

 

 

Lĩnh vực tư vấn

Công nghệ, tài chính ngân hàng và bất động sản,Bán lẻ và  một số lĩnh vực tiềm năng

Hình thức tư vấn

Tư vấn đầu tư chứng khoán, Tư Vấn M& A, Cầu Nối Công ty Khởi nghiệp và Nhà đầu tư Thiên Thần