Back to top

Quy trình tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

Quy trình tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

Dưới đây là các bước của quy trình tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp cơ bản, mà BSC đã vận dụng linh hoạt, phù hợp với từng doanh nghiệp. Quá trình bài bản, chuyên nghiệp dựa trên sự thấu hiểu đặc điểm doanh nghiệp đã giúp nhiều tổ chức ổn định và phát triển đúng mục tiêu.

1. Quy trình tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

Để tái cấu trúc doanh nghiệp đạt được kết quả cao nhất. Quy trình tư vấn phải thực hiện đúng và đủ các bước sau:

1.1. Tìm hiểu doanh nghiệp 

Thời gian thực hiện: 1 tuần

 • Tham quan, tìm hiểu về công việc, sản phẩm sản xuất của doanh nghiệp
 • Phân tích tìm ra điểm mạnh – điểm yếu trong hệ thống quản lý và lãnh đạo của doanh nghiệp
 • Tìm hiểu, xác định chính xác năng lực của cán bộ - nhân viên doanh nghiệp
 • Tìm và phân tích các nguyên nhân.

Từ đó quyết định thành lập Ban tái cấu trúc doanh nghiệp. Phương pháp hoạt động:

 • Yêu cầu nhân viên tự viết bản mô tả công việc của mình
 • Xem xét, phân tích sơ đồ tổ chức
 • Trao đổi trực tiếp với lãnh đạo, nhân viên và khách hàng

Thấu hiểu doanh nghiệp là yếu tố quan trọng nhất để quy trình tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp đạt hiệu quả

1.2. Xây dựng bản sắc văn hóa doanh nghiệp

Thời gian thực hiện: 1 tuần Tùy vào từng đặc điểm riêng và nhóm hàng sản xuất của mỗi doanh nghiêp chúng tôi sẽ xây dựng bản sắc văn hóa khác nhau. Phù hợp với yêu cầu của từng doanh nghiệp.

1.3. Phân tích quy trình tạo nên giá trị gia tăng

Thời gian thực hiện: 1 tuần – xác định rõ các vấn đề

 • Phân tích, xác định các giai đoạn tạo nên giá trị gia tăng cho khách hàng
 • Xác định những giai đoạn quan trọng, quyết định trong tổng thể quy trình
 • Xác định công việc cụ thể của từng giai đoạn
 • Xác định các cổng kiểm soát

1.4. Tái cấu trúc tổ chức

Một phần quan trọng trong quy trình tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp là tái cấu trúc tổ chức.

Giai đoạn này cần 2 tuần thực hiện, bao gồm 3 nhiệm vụ chính:

 • Xây dựng mô hình tổ chức mới dựa trên mô hình cũ
 • Hình thành các chức danh công việc cụ thể của mô hình tổ chức mới
 • Xây dựng bản mô tả công việc cho mô hình tổ chức mới

Tái cấu trúc tổ chức - yếu tố quyết định thành công của quy trình tái cấu trúc doanh nghiệp

1.5. Tái cấu trúc nhân sự

Thời gian thực hiện: 2 tuần So sánh nhân sự hiện tại và nhân sự cần thiết cho mô hình tổ chức mới Sẽ có 2 trường hợp:

 • Chưa hợp lý tiến hành tuyển dụng, sa thải, tái bố trí công việc và đào tạo.
 • Đã hợp lý: tiến hành điều chỉnh chính sách lương, thưởng cho phù hợp với từng chức danh công việc.

1.6. Vận hành, đánh giá, thăm dò, điều chỉnh

Thời gian thực hiện: 4 tuần

 • Tổ chức thăm dò ý kiến cán bộ, nhân viên về công việc, tổ chức, thái độ làm việc
 • Đưa ra các giải pháp điều chỉnh cho phù hợp

1.7. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch làm việc và kiểm soát

Thời gian thực hiện: 1 tuần Tùy thuộc vào đặc điểm của từng doanh nghiệp, chúng tôi sẽ hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch làm việc và kiểm soát sao cho hợp lý và phù hợp nhất.

1.8. Tìm ra năng lực lõi kết nối các bộ phận, phòng ban /công ty, trong cùng công ty/ tập đoàn

Các năng lực lõi được tìm thấy sẽ tạo nên sự kết nối các bộ phận trong toàn doanh nghiệp. Tạo nên kết cấu vững chắc giữa các phòng ban trong cùng công ty, tập đoàn. 

Giá trị cốt yếu của quy trình tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp là phải tìm được năng lực lõi để doanh nghiệp tập trung bồi đắp, xây dựng, phát triển bền vững trong tương lai.

2. Các sai lầm khi tái cấu trúc doanh nghiệp

Đã có rất nhiều doanh nghiệp đặt ra vấn đề thực hiện tái cấu trúc. Để vượt qua các biến cố kinh tế, đảm bảo sự phát triển bền vững.  

Nhưng không ít doanh nghiệp đã thực hiện tái cơ cấu không đúng hướng và không đạt được kết quả như mong đợi. Bởi mắc phải những sai lầm dưới đây:

2.1. Thực hiện kế hoạch ngắn hạn

Doanh nghiệp thực hiện tái cơ cấu bằng những kế hoạch ngắn hạn. Nhằm vào các giải pháp như sắp xếp lại tổ chức, thoái vốn, thay đổi nhân sự…

Nhưng không xây dựng chiến lược tái cơ cấu dựa trên sự tương thích giữa xu hướng thay đổi môi trường kinh doanh với cấu trúc hiện tại để đưa ra được các mục tiêu, mục đích dài hạn cho tái cơ cấu doanh nghiệp.

Và tất yếu, một tổ chức doanh nghiệp không có kế hoạch dài hạn thì tất cả sự thay đổi ngắn hạn không thể duy trì và mang đến kết quả.

2.2. Chưa chỉ ra điểm trọng tâm cần tái cơ cấu

Doanh nghiệp chưa chỉ ra được mục đích cao nhất của quá trình tái cơ cấu của là gì (Về mục tiêu khách hàng, thay đổi sản phẩm, công nghệ…) nhưng đã vội vàng tiến hành thực hiện các biện pháp thứ yếu trước như sắp xếp lại tổ chức, thay đổi nhân sự cấp cao….

Nói cách khác doanh nghiệp đã đi ngược quy trình tái cơ cấu, hành động trước khi xác định mục tiêu là gì. Điều này dễ dẫn đến sự rối loạn, hỗn độn và thiếu nhất quán.

2.3. Doanh nghiệp tập trung vào cắt giảm chi phí sản xuất với kỳ vọng gia tăng lợi nhuận 

Đây là tư duy không thống nhất, không hiểu về tái cấu trúc bởi hoạt động tiết kiệm chi phí là hoạt động thường xuyên trong công tác điều hành.

Nếu đang thực hiện tái cơ cấu mà doanh nghiệp đặt trọng tâm vào việc này, sẽ gây cản trở cho việc đầu tư cải tiến công nghệ, hệ thống quản trị, nhân sự…Khiến cho doanh nghiệp rơi vào vòng luẩn quẩn: Muốn tái cấu trúc để phát triển nhưng lại quay về lạc hậu, lỗi thời, trì trệ...

2.4. Thực hiện thoái vốn một cách máy móc

Thoái vốn ngay cả những dự án đang lỗ theo kế hoạch nhưng có tiềm năng phát triển trong tương lai. Quyết định này, làm chậm quá trình phát triển, mở rộng quy mô của doanh nghiệp.

2.5. Đặt mục tiêu thu hồi vốn chứ không muốn bỏ vốn đầu tư mới

Đây là hành động không phù hợp, bởi điều cơ bản nhất của tái cơ cấu là phải đầu tư đổi mới công nghệ, hệ thống quản trị, tuyển dụng nhân tài. Nhằm tạo ra sản phẩm mới, phương thức hoạt động mới phù hợp với thay đổi kinh tế. Bởi vậy việc đưa ra các biện pháp huy động vốn, nguồn lực mới là rất quan trọng trong thực hiện tái cơ cấu.

Quy trình tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp được thực hiện bởi đơn vị chuyên nghiệp, bài bản sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm tối đa thời gian, nhân lực

Tái cấu trúc doanh nghiệp hiệu quả không chỉ đơn thuần là diễn ra trong thời gian ngắn, sự phát triển của tổ chức mà còn phải đảm bảo sự ổn định, bền vững trong tương lai.

Có thể hiểu một cách đơn giản, quy trình tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp giống như chữa bệnh và phòng bệnh để mang đến sức đề kháng tốt nhất, thể lực tốt nhất bứt phá trong giai đoạn tới.

Hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi mong muốn được tư vấn hỗ trợ Tái cấu trúc doanh nghiệp của bạn. TPNHolings Việt Nam có các chuyên gia và hợp tác mời các chuyên gia giàu kinh nghiệp về tái cấu trúc doanh nghiệp SME cùng hỗ trợ doanh nghiệp bạn. Cùng chia sẻ và cùng win-win trong quá trình tái cấu trúc là mong muốn mà TPNHoldings Việt Nam hướng tới cho khách hàng.

Liên hệ với chúng tôi