Back to top

Tài chính doanh nghiệp

 • Phân bổ chi phí hợp lý
  06/01/2020

  Phân bổ chi phí hợp lý

  Trong điều kiện phát triển và hội nhập hiện nay, để nâng cao hiệu quả quản trị, giúp các doanh nghiệp có thể đứng vững và thắng thế trong cạnh tranh, các nhà quản trị cần phải được trang bị các kiến thức quản trị hiện đại ngang tầm quốc tế cùng với sự hỗ trợ hữu hiệu của thông tin kế toán quản...

 • Đầu tư tài chính hiệu quả
  06/01/2020

  Đầu tư tài chính hiệu quả

  Đầu tư tài chính trong doanh nghiệp hiệu quả cùng khái nghiệm với sử dụng nguồn vốn doanh nghiệp hiệu quả. Để làm được điều này, mỗi doanh nghiệp phải xác định cho mình mục tiêu và các phương pháp sử dụng nguồn vốn hiệu quả. Từ việc huy động nguồn vốn, sử dụng nguồn  thu của doanh nhiệp rồi...

 • Theo dõi dòng tiền cash follow
  06/01/2020

  Theo dõi dòng tiền cash follow

  Những điều cần biết về dòng tiền cash follow – Mạch máu của doanh nghiệp Tiền là yếu tố để bắt đầu cũng như là mục đích trong từng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nhưng nhiều người lại chưa thật sự rõ về nó. Đối với mỗi doanh nghiệp dòng tiền là máu chảy trong cơ thể và việc...

 • Phân tích báo cáo tài chính
  06/01/2020

  Phân tích báo cáo tài chính

  Báo cáo tài chính được coi là một bức tranh toàn diện về tình hình tài chính, khả năng và sức mạnh của một doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Do vậy, báo cáo tài chính là nguồn thông tin chủ yếu và quan trọng cung cấp cho quản trị tài chính, phục vụ các loại quyết định quản trị tài chính...