Back to top

Tuyển dụng

 • HN- Senior Sale/Account
  18/02/2020

  HN- Senior Sale/Account

  Do nhu cầu mở rộng kinh doanh và thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng với mức thu nhập cao, chế độ đãi ngộ hấp dẫn TPNHoldings Việt Nam là công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn xây dựng thương hiệu, Giải pháp doanh nghiệp ERP, Chuyển đổi số, Tư vấn trái...

 • [HN] Tuyển dụng cán bộ tư vấn giải pháp CNTT
  18/02/2020

  [HN] Tuyển dụng cán bộ tư vấn giải pháp CNTT

  Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh và thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng cán bộ tư vấn giải pháp CNTT với mức thu nhập cao, chế độ đãi ngộ hấp dẫn TPNHoldings Việt Nam là công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn xây dựng thương hiệu, Giải pháp doanh...

 • [HN] Tuyển dụng cán bộ kinh doanh dự án khối khách hàng doanh nghiệp
  18/02/2020

  [HN] Tuyển dụng cán bộ kinh doanh dự án khối khách hàng doanh nghiệp

  TPNHoldings Việt Nam là công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn xây dựng thương hiệu, Giải pháp doanh nghiệp ERP, Chuyển đổi số, Tư vấn trái cấu trúc và Khởi Nghiệp. Với phương châm hoạt động đạo đức, chuyên nghiệp và sáng tạo, chúng tôi tạo ra môi trường làm việc ý nghĩa cho nhân viên, mang đến...
 • TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CNTT (ERP, .NET, SQL)
  18/02/2020

  TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CNTT (ERP, .NET, SQL)

  Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh và thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư CNTT với mức thu nhập cao, chế độ đãi ngộ hấp dẫn TPNHoldings Việt Nam là công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn xây dựng thương hiệu, Giải pháp doanh nghiệp ERP, Chuyển...

 • HN- CHUYÊN VIÊN KINH DOANH (DIGITAL MARKETING)
  18/02/2020

  HN- CHUYÊN VIÊN KINH DOANH (DIGITAL MARKETING)

  Do nhu cầu mở rộng kinh doanh và thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng với mức thu nhập cao, chế độ đãi ngộ hấp dẫn TPNHoldings Việt Nam là công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn xây dựng thương hiệu, Giải pháp doanh nghiệp ERP, Chuyển đổi số, Tư vấn trái...
 • Brand Manager
  18/02/2020

  Brand Manager

  HN Brand Manager Do nhu cầu mở rộng kinh doanh và thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng với mức thu nhập cao, chế độ đãi ngộ hấp dẫn TPNHoldings Việt Nam là công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn xây dựng thương hiệu, Giải pháp doanh nghiệp ERP, Chuyển...

Liên hệ với chúng tôi